Όπως τονίζει το υπουργείο, με το ν/σ προωθείται η διαφανής και αποδοτική λειτουργία και διαχείριση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου.

Στις αιτιάσεις του Εργατικού Κέντρου Αθήνας για το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή για τις ΔΕΚΟ που είχαν ως αποτέλεσμα την κήρυξη 24ωρης απεργίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, απάντησε το υπουργείο Οικονομικών.

Όπως υποστηρίζουν από την οδό Νίκης, οι αιτιάσεις απέχουν από την πραγματικότητα, αλλά και από τη στόχευση της κυβερνητικής πολιτικής που επιδιώκει την ενίσχυση των ΔΕΚΟ, υπογραμμίζοντας ότι σε ό,τι αφορά στην ΟΑΣΑ ΑΕ και στις θυγατρικές της, προβλέπεται ξεχωριστό πλαίσιο εν σχέσει με τις λοιπές θυγατρικές τις ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο).

Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών κάνει λόγο για ένα νομοσχέδιο που προωθεί την αποτελεσματική κατανομή των κρατικών πόρων και τη διαφανή και αποδοτική λειτουργία και διαχείριση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου είναι η εξής:

«Με το προς ψήφιση νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, και ειδικότερα με τις διατάξεις που αφορούν την Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ Α.Ε.), η κυβέρνηση αναθεωρεί και εκσυγχρονίζει το νομοθετικό πλαίσιο για την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ, καθώς:

  • Ρυθμίζει, με πληρότητα, θέματα εποπτείας και ελέγχου των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου, ενισχύοντας τον ρόλο του εσωτερικού ελέγχου, βάσει των διεθνών ελεγκτικών προτύπων.
  • Επαναπροσδιορίζει τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό τους.
  • Θεσπίζει, για πρώτη φορά, διατάξεις για την πολιτική κρατικής ιδιοκτησίας των Ανωνύμων Εταιρειών.
  • Καινοτομεί με τη θέσπιση δήλωσης αποστολής και ειδικών υποχρεώσεων των Ανωνύμων Εταιρειών.
  • Ολοκληρώνει το θεσμικό πλαίσιο, με προβλέψεις για τις εταιρείες οι οποίες ανήκουν στην ΕΕΣΥΠ και δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Με το νέο αυτό πλαίσιο, που είναι προσαρμοσμένο στα σύγχρονα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ, προωθείται η αποτελεσματική κατανομή των κρατικών πόρων και η διαφανής και…