Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ, μετά από εκτενή διάλογο κατέληξαν κατά πλειοψηφία σε σειρά πολιτικών θέσεων και προτάσεων, οι οποίες τίθενται υπόψη του συνόλου της Αυτοδιοίκησης, της Κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων του Εθνικού Κοινοβουλίου. 

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του  Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ που διεξήχθη στο Βόλο από 21-23 Νοεμβρίου με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των τελευταίων ετών. Περισσότεροι από 1.800 σύνεδροι και παρατηρητές παρακολούθησαν για τρεις ημέρες τις εργασίες, όπου συζητήθηκαν όλα τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού.

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ, μετά από εκτενή διάλογο κατέληξαν κατά πλειοψηφία σε σειρά πολιτικών θέσεων και προτάσεων, οι οποίες τίθενται υπόψη του συνόλου της Αυτοδιοίκησης, της Κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων του Εθνικού Κοινοβουλίου.

Αναλυτικά το κείμενο συμπερασμάτων του Ετήσιου Συνεδρίου της ΚΕΔΕ.

 

Κείμενο συμπερασμάτων

Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

Βόλος 2022

To Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ διεξήχθη στο Βόλο από 21-23 Νοεμβρίου 2022  με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των τελευταίων ετών. Περισσότεροι από 1.800 σύνεδροι και παρατηρητές παρακολούθησαν για τρεις ημέρες τις εργασίες, όπου συζητήθηκαν όλα τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού.

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, μετά από εκτενή διάλογο κατά την διάρκεια των εργασιών του ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της, που διεξήχθη στο Βόλο, από 21-23 Νοεμβρίου 2022,  κατέληξαν σε μια σειρά πολιτικών θέσεων και προτάσεων, οι οποίες τίθενται υπόψη του συνόλου της Αυτοδιοίκησης, της Κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων του Εθνικού μας Κοινοβουλίου.

Για τα μέλη της Γ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. αποτελεί προτεραιότητα η αναβάθμιση του θεσμικού και λειτουργικού ρόλου της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, στη βάση της εγγύτητας, της αποκέντρωσης και της αποτελεσματικότητας, γιατί πιστεύουμε πως Ισχυρή Αυτοδιοίκηση, σημαίνει καλύτερη Ελλάδα.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου. Πηγή φωτογραφίας: ΚΕΔΕ

Το Συνέδριό μας, που διεξήχθη σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία, που χαρακτηρίζεται από έντονες γεωπολιτικές αλλαγές και γεγονότα, όπως ο…