«Προτιμότερη μια σταδιακή και σχεδιασμένη δημοσιονομική βελτίωση και προσαρμογή παρά μια απότομη προσαρμογή σε περίπτωση που δυσκολευτεί ο διεθνής δανεισμός» είπε στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής ο επικεφαλής του Γραφείου Παρακολούθησης του Προϋπολογισμού

«Τα στοιχεία του Προσχεδίου δείχνουν μια σαφώς βελτιωμένη δημοσιονομική εικόνα για το τρέχον έτος σε σχέση με το προηγούμενο, η οποία προβλέπεται να συνεχιστεί και για το 2023» ανέφερε ο επικεφαλής του Γραφείου Παρακολούθησης του Προϋπολογισμού της Βουλής Φραγκίσκος Κουτεντάκης συμμετέχοντας στην συζήτηση του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού 2023 στην Επιτροπή Οικονομικών.

Η φετινή βελτίωση αναμένεται να συνεχιστεί και του χρόνου

Ο κ. Κουτεντάκης εστίασε στην παρουσίαση των κύριων δαπανών που επέφεραν τη φετινή βελτίωση και αναμένεται να συνεχιστεί και του χρόνου. Αυτοί σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης ήταν:

  • Διαβάστε επίσης Επίδομα θέρμανσης: Έως και 1.600 ευρώ για τους νέους δικαιούχους αλλά με τα παλιά εισοδηματικά όρια

– Από την πλευρά των εσόδων. Η φορολογία. Οι καθαροί φόροι (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) εκτιμάται ότι εφέτος θα αυξηθούν κατά περίπου 5,5 δισ. ευρώ. Κάτι που οφείλεται στην αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ, το οποίο αποτελεί έναν συνδυασμό αυξημένης πραγματικής μεγέθυνσης και αυξημένων τιμών. Εκτίμησε ότι αναμένεται να συνεχιστεί η ίδια αύξηση των φόρων και το 2023 κατά περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

– Από την πλευρά δαπανών. Η βελτίωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των μεταβιβάσεων του κρατικού Προϋπολογισμού σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης κατά 3,9 δισ. ευρώ, απόρροια του περιορισμού εφέτος σε σχέση με πέρυσι των έκτακτων μέτρων για την πανδημία. Για το 2023, είπε, παρατηρείται μείωση δαπανών που δεν είναι σε αυτή την κατηγορία αλλά στην κατηγορία αγορών υπηρεσιών και περιουσιακών στοιχείων από το κράτος και προέρχεται από τις φυσικές παραλαβές Αμυντικού Εξοπλισμού, όπου φέτος ήταν περισσότερες από ό,τι αναμένονταν, κάτι που μειώνει ισόποσα τις φυσικές παραλαβές του επόμενου έτους. Άρα και εκεί προκύπτει μια βελτίωση της τάξης των 2,25 δισ. ευρώ

Νομικά πρόσωπα και οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

Ο κ. Κουτεντάκης, επισήμανε την προσοχή και σε δύο υποτομείς εκτός του κράτους αλλά…