Μέτρα για ενίσχυση της ανθεκτικότητας προτείνουν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας

Περίπου 12 δισεκατομμύρια ημέρες εργασίας εκτιμάται ότι χάνονται κάθε χρόνο λόγω της κατάθλιψης και του άγχους και το κόστος τους στην παγκόσμια οικονομία υπολογίζεται σχεδόν σε 1 τρις. δολάρια.

Παρά την ύπαρξη της Σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, ο Άτλαντας Ψυχικής Υγείας του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) διαπίστωσε ότι μόνο το 35% των χωρών διαθέτουν εθνικά προγράμματα για την προαγωγή και την πρόληψη της ψυχικής υγείας που σχετίζεται με την εργασία.

Την ίδια στιγμή, διαπιστώνουμε πως η COVID-19 έχει προκαλέσει αύξηση 25% στο γενικό άγχος και την κατάθλιψη παγκοσμίως, αποκαλύπτοντας πόσο απροετοίμαστες ήταν οι κυβερνήσεις για την επίπτωσή του στην ψυχική υγεία, αποκαλύπτοντας μια διαχρονικά παγκόσμια έλλειψη πόρων ψυχικής υγείας.

Το 2020, οι κυβερνήσεις παγκοσμίως δαπάνησαν κατά μέσο όρο μόλις το 2% των προϋπολογισμών για την ψυχική υγεία, με τις χώρες χαμηλότερου μεσαίου εισοδήματος να επενδύουν λιγότερο από 1%.

Η φετινή Παγκόσμια Έκθεση Ψυχικής Υγείας του ΠΟΥ, έδειξε ότι από το 1 δις. ανθρώπους που ζούσαν με κάποια ψυχική διαταραχή το 2019, το 15% αυτών ήταν σε παραγωγική ηλικία. Η εργασία ενισχύει ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα, όπως οι διακρίσεις και η ανισότητα, που επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική υγεία. Ο εκφοβισμός και η ψυχολογική βία (γνωστή και ως «mobbing») αποτελούν από τις βασικές καταγγελίες για παρενόχληση στο χώρο εργασίας με αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Ωστόσο, η συζήτηση για τα θέματα αυτά ή η αποκάλυψη ψυχικής πάθησης παραμένουν ταμπού στα εργασιακά περιβάλλοντα παγκοσμίως.

Ο ΠΟΥ σε συνεργασία με την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, κατέληξαν σε κοινές κατευθυντήριες οδηγίες για την ψυχική υγεία στην εργασία συνιστώντας ενέργειες για την αντιμετώπιση κινδύνων ψυχικής υγείας, όπως ο μεγάλος φόρτος εργασίας, οι αρνητικές συμπεριφορές και άλλοι παράγοντες που προκαλούν δυσφορία στην εργασία.

Για πρώτη φορά ο ΠΟΥ συνιστά την εκπαίδευση των μάνατζερ, προκειμένου να αναπτύξουν την ικανότητά τους ώστε να αποτρέπουν εργασιακά…