Οι εξελίξεις στην «Κιβωτό του Κόσμου» θέτουν το ερώτημα «τι έχει κάνει η Κυβέρνηση για όλα τα σχετικά ζητήματα;». Με αφορμή τη σχετική συζήτηση το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παρουσιάζει τις πρωτοβουλίες που μέχρι σήμερα έχουν αναληφθεί για την παιδική προστασία, την αναδοχή, τα ιδρύματα και τους σχετικούς ελέγχους. Ορισμένες από τις πρωτοβουλίες αυτές άλλωστε όπως π.χ. η θέσπιση αυστηρότερων προϋποθέσεων για τη λειτουργία των δομών πριν από μερικούς μήνες, είναι περισσότερο γνωστές λόγω και των αντιδράσεων που προκάλεσαν από ορισμένες πλευρές όταν θεσπίστηκαν.

Οι θεσμοί και οι μηχανισμοί που έχουν δημιουργηθεί από το 2019 και μετά έχουν συντελέσει αποφασιστικά είτε στην αποκάλυψη διαφόρων πολύ δυσάρεστων καταστάσεων είτε στη διευκόλυνση καταγγελιών ιδιαίτερα από την πλευρά των ανηλίκων. Αυτό συνέβη και στην περίπτωση της «Κιβωτού».

Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί και οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω δεν εξαντλούν βέβαια σε καμία περίπτωση την προσπάθεια του Υπουργείου για ένα περαιτέρω εξορθολογισμό και μεγαλύτερη διαφάνεια για τις ίδιες τις δομές, αλλά και αποτελεσματικότερους ελέγχους από την πλευρά της Πολιτείας.

Η Κυβέρνηση έδρασε αμέσως μόλις έγιναν γνωστές οι καταγγελίες για την «Κιβωτό του Κόσμου», αντικαθιστώντας το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο και διορίζοντας ένα νέο Δ.Σ., υψηλού κύρους, προκειμένου να μείνει όρθια η συγκεκριμένη δομή, αλλά και να μην υπάρξει κλίμα δυσπιστίας απέναντι στις κοινωνικές δομές συνολικά. Με την ίδια αντίληψη θα κινηθούν από εδώ και στο εξής ο Υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, η αρμόδια Υφυπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου και ο Γενικός Γραμματέας Γιώργος Σταμάτης, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί περαιτέρω το πλαίσιο των κοινωνικών δομών με βάση και τις προτάσεις που θα υπάρξουν από τους κοινωνικούς φορείς και τα πολιτικά κόμματα.

Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες για την παιδική προστασία από το 2019 και μετά

Από το 2019 η παρούσα Κυβέρνηση στον τομέα της πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης, έχει λάβει αρκετές, νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού και τη διεύρυνση της προστασίας των ανηλίκων.

Ειδικότερα:

1.     Αναδοχή και υιοθεσία. Στο ζήτημα των…