Θα χρηματοδοητθεί με το ποσό των 13,4 δισ. ευρώ

Την τελική έγκριση πήρε σήμερα από την Κομισιόν το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027 της Ελλάδας, το οποίο θα χρηματοδοητθεί με το ποσό των 13,4 δισ. ευρώ.

Το σχέδιο της Ελλάδας θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής γεωργίας. Αυτό θα γίνει με τη βοήθεια στοχευμένης εισοδηματικής στήριξης και πρόσθετης αναδιανεμητικής ενίσχυσης. Για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της ανανέωσης των γενεών, περισσότεροι από 65.000 νέοι αγρότες (κάτω των 40 ετών) θα λάβουν ειδική στήριξη για τη δημιουργία της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Θα λάβουν επίσης πρόσθετη εισοδηματική στήριξη για να εξασφαλίσουν επαρκές εισόδημα και να διευκολύνουν την πρόσβαση σε πιστώσεις και γη.

Διαβάστε επίσης: Κ. Μπαγινέτας: Αλλαγή παραγωγικής κουλτούρας στον πρωτογενή μας τομέα

Επιπλέον, η στήριξη της ΚΑΠ αναμένεται να δημιουργήσει περισσότερες από 70.000 νέες θέσεις εργασίας στις αγροτικές περιοχές. Το ελληνικό σχέδιο αποσκοπεί επίσης στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της γεωργίας και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων. Περίπου 1,4 δισ. ευρώ της στήριξης της ΚΑΠ θα έχουν ως στόχο τον διπλασιασμό της συνολικής γεωργικής γης στο πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας έως το τέλος της περιόδου προγραμματισμού.

Μετάβαση σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), που θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2023, έχει σχεδιαστεί για να διαμορφώσει τη μετάβαση σε έναν βιώσιμο, ανθεκτικό και σύγχρονο ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα. Στο πλαίσιο της μεταρρυθμισμένης πολιτικής, η χρηματοδότηση θα κατανεμηθεί πιο δίκαια μεταξύ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με έμφαση στις μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και στους νέους γεωργούς. Επιπλέον, οι γεωργοί θα λάβουν στήριξη για την υιοθέτηση της καινοτομίας, από τη γεωργία ακριβείας έως τις αγροοικολογικές μεθόδους παραγωγής. Με τη στήριξη συγκεκριμένων δράσεων σε αυτούς και σε άλλους τομείς, η νέα ΚΓΠ μπορεί να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο για την επισιτιστική ασφάλεια και τις γεωργικές κοινότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η νέα ΚΑΠ ενσωματώνει έναν αποδοτικότερο και…