Προτάσεις της φαρμακοβιομηχανίας για την αναπτυξιακή δυναμική της καινοτομίας στην προσπάθεια ανεύρεσης πόρων

Κλινική έρευνα, αξιοποίηση των δεδομένων των ασθενών μέσω ΕΟΠΥΥ και ΗΔΙΚΑ και δημιουργία ταμείου φαρμακευτικής καινοτομίας, αποτελούν λύσεις για την εξεύρεση πόρων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των νέων καινοτόμων θεραπειών στη χώρα μας.

Την πρόταση αυτή παρουσίασε ο πρόεδρος της Φαρμακευτικής Επιτροπής του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Πασχάλης Αποστολίδης, στη διάρκεια του συνεδρίου Healthworld του Επιμελητηρίου που φέτος είχε θέμα «Το σύστημα υγείας στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης».

Θεραπευτικά πρωτόκολλα

Από την πλευρά της κυβέρνησης ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θ. Σκυλακάκης, στάθηκε ιδιαίτερα στην εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων για τον έλεγχο της συνταγογράφησης και εστίασε στις 10 ακριβότερες θεραπευτικές κατηγορίες, λέγοντας πως στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης έχει δοθεί σαφές προβάδισμα στη φαρμακοβιομηχανία, εξαιτίας του αναπτυξιακού της περιεχομένου. Επανέλαβε τη δέσμευση της ρήτρας συνυπευθυνότητας για μείωση του clawback, διαφορετικά θα υπάρξει δημοσιονομική επιβάρυνση, οπότε λαμβάνονται σειρά μέτρων.

Ο κ. Αποστολίδης, αναλύοντας την πρότασή του ανέφερε πως στην Ευρώπη διατίθενται 40 δις. ευρώ για φαρμακευτική έρευνα και από αυτά η χώρα μας απορροφά μόλις τα 100 εκατ. ευρώ, όμως με τα νέα μέτρα, από τώρα και στο εξής θα μπορεί να απορροφήσει κάτω από 10 εκατ.  Θα μπορούσε όμως να φτάνει τα 500 εκατ. ευρώ, κάνοντας την Ελλάδα κέντρο κλινικών μελετών. Με τον κατάλληλο σχεδιασμό και τη δημιουργία ενός γραφείου που θα έχει αρμοδιότητα για όλες τις διαδικασίες των κλινικών μελετών, ο στόχος αυτός, θα μπορούσε να συμβάλλει με περίπου 1 δις. ευρώ αύξηση στο ΑΕΠ της χώρας, 270 εκατ. ευρώ έσοδα του δημοσίου από φόρους και χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Big data

Η αξιοποίηση δεδομένων των ασθενών από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και τον ΕΟΠΥΥ, με την τήρηση του κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πόλο έλξης δεδομένου ότι για τέτοια δεδομένα, η φαρμακοβιομηχανία διαθέτει περί τα 1,8 δις. ευρώ, οπότε έσοδα από την αξιοποίηση των στοιχείων που…