Με τον χρόνο να πιέζει πλέον ασφυκτικά, οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται να αποφασίσουν μία κοιμή γραμμή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και τη συγκράτηση των τιμών -κυρίως- του φυσικού αερίου.

Η Κομισιόν αναμένεται την Τρίτη να ανακοινώσει τη νέα της πρόταση για την επάρκεια των προϊόντων ενέργειας και την -ει δυνατόν- μείωση των τιμών.

Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, στο προσχέδιο της Κομισιόν υπάρχει ένας μηχανισμός περιορισμού των μέγιστων τιμών μέσω TTF, που θα ενεργοποιείται ότι είναι αναγκαίο.

Ο κανονισμός της Επιτροπής αναμένεται να έχει τρία κύρια δομικά στοιχεία:

-Ένα νομικό πλαίσιο για την κοινή αγορά φυσικού αερίου μέσω της Ενεργειακής Πλατφόρμας της ΕΕ.

-Μέτρα για την πρόληψη των υπερβολικών τιμών και της αστάθειας στις αγορές παραγώγων.

-Μέτρα αλληλεγγύης που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση κήρυξης έκτακτης ανάγκης για αέριο από περιφέρεια ή κράτος μέλος.

Πιο αναλυτικά: 

-καλεί τα κράτη-μέλη για καθορισμό ενός «δυναμικού ορίου» για συναλλαγές στο πλαίσιο του TTF όπου καμία συναλλαγή δε θα μπορούσε να συναφθεί πάνω από αυτό το όριο. 

-υπογραμμίζεται η σημασία της κοινής αγοράς

-εστιάζει επίσης σε έναν μηχανισμό αλληλεγγύης για να διασφαλιστεί ότι το φυσικό αέριο θα πάει εκεί που χρειάζεται περισσότερο

-αναφέρεται σε μέτρα για τη μείωση της ζήτησης εντός και μεταξύ των κρατών-μελών. Ακόμη, θα προτείνει την ενίσχυση της ικανότητας των κρατών-μελών έτσι ώστε να υπάρχει γρήγορη αντίδραση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

-προτείνεται η συνέχιση της συζήτησης με τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των τιμών του φυσικού αερίου στην ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

-προτείνεται σχέδιο δράσης για την ψηφιοποίηση των ενεργειακού τομέα, αλλά και η δημιουργία νέας ομάδας επαφής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύνοδος Κορυφής: Παραμένουν οι διαφωνίες μεταξύ κρατών-μελών

Οι προτάσεις της Επιτροπής αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι των ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή. Αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών και δεν φαίνεται το θέμα να «κλείσει» ολοκληρωτικά στη Σύνοδο. 

Αναμένεται να συνεχιστεί και την ερχόμενη…