Τα είδη των επενδυτικών σχεδίων

Πήρε ΦΕΚ η προκήρυξη του νέου αναπτυξιακού νόμου για τον πρωτογενή τομέα, με την οποία καθορίζονται τα είδη επενδυτικών σχεδίων των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), με ανώτατο ποσό ενίσχυσης έως 500.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ ΕΔΩ

Συγκεκριμένα, τα επενδυτικά σχέδια, μπορεί να αφορούν είτε σε ίδρυση νέας μονάδας, είτε σε επέκταση υφιστάμενης μονάδας, είτε σε εκσυγχρονισμό (θεμελιώδη αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας), με ή χωρίς μετεγκατάσταση, υφιστάμενης μονάδας, .

Διαβάστε επίσης: Αναπτυξιακός νόμος: Επενδυτικά σχέδια στην μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Το ύψος των ενισχύσεων

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης για την υπαγωγή στα καθεστώτα ενίσχυσης του νέου αναπτυξιακού νόμου, δεν μπορεί να υπερβεί τις 500.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση, ενώ τα όρια αυτά δεν επιτρέπεται να καταστρατηγούνται με τον τεχνητό διαχωρισμό του επενδυτικού σχεδίου.

Επίσης, το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης για την υπαγωγή στα καθεστώτα ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί, τα ακόλουθα ποσοστά:

α. Το 75% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

Ως μικρά νησιά νοούνται, όλα τα νησιά εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια.

β. Το 40% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής.

γ. Το 50% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας.

Εκτός μένει ο τομέας της δασοκομίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Ποιοι μπορούν να υπαχθούν στα επενδυτικά σχέδια

Στα καθεστώτα ενίσχυσης του αναπτυξιακού νόμου μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια της πρωτογενούς παραγωγής, τα οποία αφορούν συγκεκριμένα σε:

α. στον τομέα φυτικής παραγωγής: Εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, όπως συμβατική, πιστοποιημένη – ολοκληρωμένη, βιολογική, κ.λπ. – υπαίθρια, υπό κάλυψη (θερμοκήπια, θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών θερμοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.α.),

β. στον τομέα ζωικής παραγωγής: Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για ίδρυση νέων, επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων ή…